• CoreFlow® Soft Stent, et innovativt produkt med flere funktioner

  • Midlertidig prostata stent

    Simulerer behandlingsresultater efter invasiv behandling for obstruktion, TUMT eller TUR-P.

  • Alternativ til KAD ved urinretention

    Reducerer risikoen for UTI og muliggør selvkateterisering

Urodynamik giver ikke altid et klart resultat og kan have begrænsninger.
Ikke mindst for dem, der slet ikke kan tisse, eller som bruger kateter. Ventetiden til undersøgelse kan være lang.

CoreFlow® kan erstatte eller supplere en urodynamisk undersøgelse og også bruges, når urodynamik alene ikke er nok, for eksempel hvis patienten ikke kan tisse eller bruge et kateter.

I Danmark anslås det, at op til 20.000 mænd
med godartet forstørrelse af prostata anvender kateter for at tømme blæren.

Ikke at være i stand til at tømme blæren eller at skulle anvende permanent kateter medfører en risiko for urinvejsinfektion, hvilket medfører både stort ubehag og store omkostninger.

Reducerer risikoen for urinvejsinfektion

CoreFlow® kan erstatte brugen af permanent kateter hos mænd og derved reducere risikoen for urinvejsinfektion væsentligt. Når den bageste del af CoreFlow® er fjernet, tisser patienten selv eller lader vandet ved at trække i tråden. Risikoen for bakterievækst og invasion via urinrøret er minimal. Patienten behøver ikke en urinpose eller kateterventil tilsluttet det permanente kateter, men kan tisse selv, hvilket har stor indflydelse på livskvaliteten. For patienter, der har gennemgået minimal invasive behandlinger, såsom varmebehandling med CoreTherm®, er brug af CoreFlow® velegnet indtil hævelsen er aftaget. Patienterne kan tisse fra dag et. Risikoen for kateterrelaterede infektioner er reduceret.

Diagnostisk funktion

CoreFlow® anvendt som en midlertidig prostata stent simulerer, hvordan vandladningsevnen / behandlingsresultatet vil være efter en varmebehandling eller operation for en BPH-patient. CoreFlow® kan således erstatte eller supplere en urodynamisk undersøgelse og også anvendes, når urodynamik alene ikke er nok, for eksempel hvis patienten ikke kan tisse eller anvende kateter. Derudover kan CoreFlow® ved at bruge den diagnostiske funktion bekræfte, at patienten kan holde tæt med den ydre lukkemuskel, mens obstruktionen fjernes midlertidigt og den indre lukkemuskel holdes åben.

Frigør ressourcer i sundhedsvæsenet

Urodynamiske undersøgelser er tidskrævende og dyre, og ventetiderne kan være lange. CoreFlow® kan erstatte de urodynamiske undersøgelser og også bruges, hvor en urodynamisk undersøgelse ikke virker. CoreFlow® kan spare ressourcer i sundhedsvæsenet og hjælpe patienten til en bedre livskvalitet, mens patienten afventer yderligere behandling.

Arbejder du indenfor urologi? Bliv opdateret her

CoreFlow® news

CoreFlow® er udviklet af Sonny Schelin, der er læge i medicin i urologi og specialist i generel kirurgi. I dag arbejder Sonny Schelin med prostatapatienter både på hospitalet i Kalmar og hos Specialist Medical Group i Kalmar. Der behandler han patienter for godartet forstørret prostata med CoreTherm varmebehandling, der er en metode og et produkt, der kommer fra ProstaLund.

Lidt om opfinderen og ProstaLund

Dr. Sonny Schelin har været central i den videre udvikling af varmebehandling af godartet forstørrelse af prostata til hvor den er i dag. Han er også hjernen bag og medopfinder af CoreFlow®, en Soft Stent med flere funktioner.

Sonny Schelin har bidraget til meget andet inden for urologi; Sonny Schelin påbegyndte tredobbelt behandling af prostatakræft i midten af 1990’erne, hvor langvarig opfølgning nu viser, at dette initiativ har reduceret prostatacancer-specifik dødelighed sammenlignet med den tidligere standardbehandling.

Undersøgelsen blev offentliggjort i Scandinavian Journal of Urology i april 2019: https://bit.ly/34JolmB

Sonny Schelin er aktiv i Specialist Medical Group i Kalmar, som hovedsageligt behandler godartede urologiske tilstande. Blandt andet behandler han patienter med forstørret prostata med CoreTherm varmebehandling sammen med sit team af medarbejdere.

ProstaLund AB (publ) er en svensk medicoteknisk virksomhed med hovedkontor i Lund. ProstaLund udvikler og markedsfører innovative produkter til behandling af godartet forstørrelse af prostata. Virksomheden har patenteret CoreTherm-behandlingsmetoden, en individtilpasset varmebehandling til BPH, godartet forstørrelse af prostata. I 2020 lancerede virksomheden CoreFlow® Soft Stent.

ProstaLund er noteret på Nasdaq First North Growth Market og har cirka 2.100 aktionærer. Se også – www.prostalund.se.